Archive for the ‘London’ Category

London 2012: OS-blogg

april 18, 2007

London kommer att arrangera OS 2012 och har redan inlett det förberedande arbetet. Arrangörerna har också startat en OS-blogg där man kan följa hur projektet fortskrider. Bloggen är naturligtvis på engelska och den kan besökas här: London 2012: Work in Progress.